Redakčné oznámenie č. r1/c269/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 224/2004 Z. z.

Čiastka 269/2004
Platnosť od 01.12.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 224/2004 Z. z. o vydaní výnosu z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

V texte oznámenia majú byť namiesto slov „Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004“ správne uvedené slová „Výnos nadobúda účinnosť 30. apríla 2004“.