Zákon č. 98/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čiastka 46/2004
Platnosť od 28.02.2004
Účinnosť od 01.07.2021 do31.12.2021 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 1 až 5, § 6 ods. 1 až 4, § 7 až 45 a § 47, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004

OBSAH

Vedenie evidencií (§ 35 - § 42a)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
označovanie minerálneho oleja 352/2018 Z. z.
13.02.2023 - označovanie minerálneho oleja 387/2020 Z. z.
12.02.2023 - 12.02.2023 387/2020 Z. z.
01.07.2022 - 11.02.2023 387/2020 Z. z.
01.01.2022 - 30.06.2022 408/2021 Z. z.
01.07.2021 - 31.12.2021 387/2020 Z. z., 254/2021 Z. z. Aktuálne znenie
30.06.2021 - 30.06.2021 387/2020 Z. z.
22.05.2021 - 29.06.2021 186/2021 Z. z.
01.01.2021 - 21.05.2021 387/2020 Z. z.
01.01.2020 - 31.12.2020 362/2019 Z. z.
01.12.2019 - 31.12.2019 221/2019 Z. z., 362/2019 Z. z.
01.09.2019 - 30.11.2019 221/2019 Z. z.
01.03.2019 - 31.08.2019 352/2018 Z. z.
01.01.2019 - 28.02.2019 352/2018 Z. z.
01.04.2018 - 31.12.2018 268/2017 Z. z.
01.02.2018 - 31.03.2018 268/2017 Z. z.
01.01.2018 - 31.01.2018 268/2017 Z. z.
01.05.2016 - 31.12.2017 360/2015 Z. z.
01.02.2015 - 30.04.2016 323/2014 Z. z.
01.01.2015 - 31.01.2015 323/2014 Z. z.
01.12.2014 - 31.12.2014 323/2014 Z. z.
01.03.2014 - 30.11.2014 353/2013 Z. z.
01.01.2014 - 28.02.2014 547/2011 Z. z., 353/2013 Z. z.
01.12.2013 - 31.12.2013 353/2013 Z. z.
01.11.2013 - 30.11.2013 212/2013 Z. z.
01.09.2013 - 31.10.2013 212/2013 Z. z.
01.08.2013 - 31.08.2013 218/2013 Z. z.
01.03.2013 - 31.07.2013 440/2012 Z. z.
01.01.2013 - 28.02.2013 440/2012 Z. z.
01.09.2012 - 31.12.2012 546/2011 Z. z.
01.04.2012 - 31.08.2012 546/2011 Z. z.
01.01.2012 - 31.03.2012 546/2011 Z. z.
01.01.2011 - 31.12.2011 492/2010 Z. z.
01.04.2010 - 31.12.2010 482/2009 Z. z.
01.02.2010 - 31.03.2010 30/2010 Z. z.
01.12.2009 - 31.01.2010 493/2009 Z. z.
01.03.2009 - 30.11.2009 53/2009 Z. z.
01.01.2009 - 28.02.2009 465/2008 Z. z.
01.12.2008 - 31.12.2008 378/2008 Z. z.
01.07.2008 - 30.11.2008 609/2007 Z. z.
01.01.2008 - 30.06.2008 609/2007 Z. z.
01.01.2007 - 31.12.2007 672/2006 Z. z.
01.07.2006 - 31.12.2006 223/2006 Z. z.
01.05.2006 - 30.06.2006 223/2006 Z. z.
01.01.2005 - 30.04.2006 667/2004 Z. z.
01.05.2004 - 31.12.2004 482/2009 Z. z. Delená účinnosť
01.03.2004 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

28.02.2004