Vyhláška č. 95/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov

Čiastka 45/2004
Platnosť od 26.02.2004 do31.08.2007
Účinnosť od 01.03.2004 do31.08.2007
Zrušený 401/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2004 - 31.08.2007