Vyhláška č. 762/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa individuálne obstarať pre poistenca

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004 do14.10.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do14.10.2005
Zrušený 445/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 14.10.2005