Vyhláška č. 748/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Čiastka 304/2004
Platnosť od 30.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 Aktuálne znenie