Nariadenie vlády č. 74/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín

Čiastka 33/2004
Platnosť od 14.02.2004
Účinnosť od 15.02.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2004 Aktuálne znenie