Vyhláška č. 738/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.01.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do31.01.2009
Zrušený 21/2009 Z. z.