Nariadenie vlády č. 71/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

(v znení č. 513/2004 Z. z.)

Čiastka 33/2004
Platnosť od 14.02.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 15.09.2004 do31.12.2007
Zrušený 615/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2004 - 31.12.2007 513/2004 Z. z.
01.05.2004 - 14.09.2004