Oznámenie č. 702/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Čiastka 291/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.08.2009
Účinnosť do 31.08.2009
Zrušený 197/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 370/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2005.

702

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie zo 16. decembra 2004 č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla.

Opatrenie ustanovuje podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 8/2004 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.