Oznámenie č. 682/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 285/2004
Platnosť od 18.12.2004

682

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2004 sa skončila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán platnosť

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísanej v Havane 8. novembra 1996 (oznámenie č. 352/2002 Z. z.),

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísanej v Havane 8. novembra 1996 (oznámenie č. 351/2002 Z. z.).