Oznámenie č. 664/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1: sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Čiastka 278/2004
Platnosť od 15.12.2004 do30.04.2006
Zrušený 230/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.