Vyhláška č. 61/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch

Čiastka 28/2004
Platnosť od 13.02.2004 do31.05.2010
Účinnosť od 15.02.2004 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2004 - 31.05.2010