Nariadenie vlády č. 534/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín

(v znení č. 564/2005 Z. z.)

Čiastka 224/2004
Platnosť od 12.10.2004
Účinnosť od 01.01.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 564/2005 Z. z. Aktuálne znenie
15.10.2004 - 31.12.2005