Zákon č. 523/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 220/2004
Platnosť od 30.09.2004
Účinnosť od 02.08.2021 do30.12.2021 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5 až 8, § 5 až 36, § 37 ods. 3 až 8, § 38 a čl. II až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2024 310/2021 Z. z.
01.01.2022 - 31.12.2023 310/2021 Z. z.
31.12.2021 - 31.12.2021 368/2021 Z. z.
02.08.2021 - 30.12.2021 214/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2021 - 01.08.2021 134/2020 Z. z., 360/2020 Z. z., 423/2020 Z. z.
01.01.2020 - 31.12.2020 372/2018 Z. z.
01.12.2019 - 31.12.2019 221/2019 Z. z.
01.01.2019 - 30.11.2019 177/2018 Z. z., 372/2018 Z. z.
01.09.2018 - 31.12.2018 177/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.08.2018 310/2016 Z. z., 243/2017 Z. z.
01.07.2017 - 31.12.2017 146/2017 Z. z.
01.02.2017 - 30.06.2017 315/2016 Z. z.
01.01.2017 - 31.01.2017 301/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., 352/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.12.2016 91/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 171/2015 Z. z., 357/2015 Z. z., 375/2015 Z. z.
01.08.2015 - 31.12.2015 171/2015 Z. z.
01.01.2015 - 31.07.2015 292/2014 Z. z., 374/2014 Z. z.
01.12.2014 - 31.12.2014 324/2014 Z. z.
01.11.2014 - 30.11.2014 292/2014 Z. z.
01.05.2014 - 31.10.2014 102/2014 Z. z.
01.01.2014 - 30.04.2014 150/2013 Z. z.(nepriamo), 352/2013 Z. z., 436/2013 Z. z.
01.01.2013 - 31.12.2013 345/2012 Z. z.
01.10.2012 - 31.12.2012 287/2012 Z. z.
01.08.2012 - 30.09.2012 223/2012 Z. z.
01.03.2012 - 31.07.2012 69/2012 Z. z.
01.01.2012 - 29.02.2012 563/2009 Z. z.(nepriamo)
30.12.2011 - 31.12.2011 512/2011 Z. z.
20.07.2011 - 29.12.2011 223/2011 Z. z.
14.12.2010 - 19.07.2011 468/2010 Z. z.
01.11.2010 - 13.12.2010 403/2010 Z. z.
01.04.2010 - 31.10.2010 57/2010 Z. z.
01.12.2009 - 31.03.2010 390/2009 Z. z., 492/2009 Z. z.
01.06.2009 - 30.11.2009 192/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.05.2009 383/2008 Z. z.
01.12.2008 - 31.12.2008 383/2008 Z. z., 465/2008 Z. z.
01.06.2008 - 30.11.2008 165/2008 Z. z.
01.01.2008 - 31.05.2008 198/2007 Z. z., 323/2007 Z. z., 653/2007 Z. z.
30.12.2007 - 31.12.2007 653/2007 Z. z.
01.09.2007 - 29.12.2007 323/2007 Z. z.
01.05.2007 - 31.08.2007 199/2007 Z. z.
01.02.2007 - 30.04.2007 678/2006 Z. z.
01.10.2006 - 31.01.2007 527/2006 Z. z.
01.07.2006 - 30.09.2006 238/2006 Z. z.(nepriamo)
01.06.2006 - 30.06.2006 275/2006 Z. z.
01.01.2006 - 31.05.2006 584/2005 Z. z., 659/2005 Z. z.
15.12.2005 - 31.12.2005 534/2005 Z. z.
01.07.2005 - 14.12.2005 266/2005 Z. z.
01.05.2005 - 30.06.2005 171/2005 Z. z.
01.01.2005 - 30.04.2005 747/2004 Z. z. Delená účinnosť
30.09.2004 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

30.09.2004