Rozhodnutie č. 521/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku

Čiastka 219/2004
Platnosť od 29.09.2004
Účinnosť od 01.10.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2004 Aktuálne znenie