Oznámenie č. 506/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

Čiastka 213/2004
Platnosť od 11.09.2004 do31.08.2007
Zrušený 412/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 373/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 499/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2006.

506

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 26 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.

Výnos ustanovuje v rámci spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami podrobnosti o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 23/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.