Oznámenie č. 496/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti niektorých medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru

Čiastka 210/2004
Platnosť od 08.09.2004

496

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. apríla 2004 na základe vzájomnej dohody zmluvných strán skončila sa platnosť medzinárodných zmlúv s uvedenými štátmi:

Bulharská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísaná v Sofii 8. decembra 1995 (oznámenie č. 215/1996 Z. z.).

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísaná v Sofii 8. decembra 1995 (oznámenie č. 169/1996 Z. z.).

Rumunská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísaná v Bratislave 6. júna 2000 (oznámenie č. 242/2002 Z. z.).

Srbsko a Čierna Hora

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísaná v Bratislave 3. októbra 1996 (oznámenie č. 452/2001 Z. z.).

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísaná v Bratislave 3. októbra 1996 (oznámenie č. 449/2001 Z. z.).