Oznámenie č. 495/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a držiteľov diplomatických a úradných pasov Spojených štátov mexických

Čiastka 210/2004
Platnosť od 08.09.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 19. októbra 2004.