Oznámenie č. 458/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu o oslepujúcich laserových zbraniach (Protokol IV) k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky

Čiastka 196/2004
Platnosť od 04.08.2004
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 3. júla 1998 na základe článku 5 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 30. mája 2000 na základe článku 5 ods. 4 dohovoru.