Oznámenie č. 430/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie

Čiastka 182/2004
Platnosť od 28.07.2004 do31.03.2006
Zrušený 170/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

430

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 13. júla 2004 č. 120.807/2004, ktorým sa ustanovujú platové relácie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 30. mája 2003 č. 120.100/2003, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 191/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.