Nariadenie vlády č. 42/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku

Čiastka 19/2004
Platnosť od 30.01.2004 do30.06.2011
Účinnosť od 01.07.2010 do30.06.2011
Zrušený 200/2011 Z. z.