Nariadenie vlády č. 412/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004 do30.06.2005
Účinnosť od 01.08.2004 do30.06.2005
Zrušený 203/2005 Z. z.