Oznámenie č. 390/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o schválení Rámca podpory Spoločenstva na štrukturálnu pomoc Spoločenstva v regiónoch Trnavy, Trenčína, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Prešova a Košíc spĺňajúcich podmienky cieľa 1 pre Slovensko na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006

Čiastka 167/2004
Platnosť od 09.07.2004 do31.12.2006

390

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júna 2004 bol rozhodnutím Európskej komisie schválený Rámec podpory Spoločenstva na štrukturálnu pomoc Spoločenstva v regiónoch Trnavy, Trenčína, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Prešova a Košíc spĺňajúcich podmienky cieľa 1 pre Slovensko na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006.

Do textu Rámca podpory Spoločenstva možno nahliadnuť na odbore riadenia pre Rámec podpory Spoločenstva Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo na internetovej stránke www.strukturalnefondy.sk.