Vyhláška č. 353/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov

Čiastka 149/2004
Platnosť od 17.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.06.2004