Nariadenie vlády č. 342/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch

Čiastka 143/2004
Platnosť od 01.06.2004
Účinnosť od 01.06.2004