Oznámenie č. 32/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení orgánov podľa čl. 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 16/2004
Platnosť od 24.01.2004
Redakčná poznámka

Dohovor pre Veľkú Britániu nadobudol platnosť 1. marca 2004.

32

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika oznámila depozitárovi Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) doplnenie svojich orgánov podľa článku 6 dohovoru s účinnosťou od 1. marca 2004 o krajské súdy, ktoré môžu vydávať osvedčenie (apostilu) na verejné listiny uvedené v článku 1 písm. a) a c) dohovoru popri už určenom Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (§ 62 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 589/2003 Z. z.).

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Veľká Británia oznámila nové orgány podľa článku 6 dohovoru.

V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Veľká Británia

1. pre Veľkú Britániu:

The Legalisation Office

Foreign and Commonwealth Office

The Old Admiralty Building

The Mall

LONDON SW1A 2LG

tel.: +44(0)20 7008 1111

2. pre iné územia:

Anguilla Britské antarktické územie

Government House Overseas Territories Department

Anguilla Foreign and Commonwealth Office

tel.: +1-264-497 2621/2622 King Charles Street

LONDON SW1A 2AH

tel.: +44(0)20 7008 2890

Britské Panenské ostrovy Kajmanské ostrovy

Government House 4th floor Government Administration

Road Town Building

Tortola Elgin Avenue

British Virgin Islands George Town

tel.: +1-284-494 2345/494 Grand Cayman

Cayman Islands

tel.: +1-345-949 7900

Falklandy – Malvíny Gibraltar

Government House The Convent

Stanley Main Street

Falkland Islands Gibraltar

tel.: +500 27433 tel.: +350 45440

Guernsey Isle of Man

The Legalisation Office Isle of Man Courts of Justice

Greffe Deemsters Walk

Royal Court House Bucks Road

St Peter Port Douglas

Guernsey Isle of Man

GY1 2PB IM1 3AR

tel.: +44(0)1481 725277 tel.: +44(0)1624 685265

Jersey Montserrat

The Legalisation Office Lancaster House

Maritime House Olveston

La Route du Port Elizabeth Montserrat

St Helier tel.: +1-664-491 2688/9

Jersey

JE1 1JD

tel.: +44(0)1534 838838

Sv. Helena Ostrovy South Georgia

The Castle a South Sandwich

Jamestown Government House

St Helena Island Stanley

Sout Atlantic Ocean Falkland Islands

tel.: +290 2555 tel.: +500 27433

Ostrovy Turks a Caicos

Waterloo

Government House

Grand Turk

Turks and Caicos Islands

tel.: +1-649-946 2309