Vyhláška č. 311/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl

(v znení č. 343/2006 Z. z.)

Čiastka 130/2004
Platnosť od 14.05.2004 do31.08.2008
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.