Oznámenie č. 303/2004 Z. z.Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Čiastka 124/2004
Platnosť od 07.05.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2004.