Oznámenie č. 292/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 118/2004
Platnosť od 05.05.2004

292

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 22. októbra 2003 č. 992 schválila ukončenie platnosti

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísanej v Radenci 25. augusta 1995 (oznámenie č. 2/1997 Z. z.) a

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísanej v Radenci 25. augusta 1995 (oznámenie č. 91/2000 Z. z.).

Platnosť uvedených dohôd sa skončila 30. apríla 2004 na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.