Nariadenie vlády č. 274/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel

(v znení č. 376/2007 Z. z.)

Čiastka 113/2004
Platnosť od 30.04.2004
Účinnosť od 30.09.2007