Nariadenie vlády č. 272/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

(v znení č. 310/2010 Z. z., 106/2015 Z. z.)

Čiastka 113/2004
Platnosť od 30.04.2004
Účinnosť od 01.06.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2015 106/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2010 - 31.05.2015 310/2010 Z. z.
01.05.2004 - 31.08.2010