Opatrenie č. 260/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 105/2004
Platnosť od 29.04.2004
Účinnosť od 29.04.2004 do31.05.2019
Zrušený 143/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.04.2004 - 31.05.2019