Oznámenie č. 229/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o konverzii vodičských preukazov

Čiastka 99/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnosť 13. apríla 2004.

229

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. februára 2002 a 2. septembra 2002 výmenou diplomatických nót bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o konverzii vodičských preukazov.

V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnosť 13. apríla 2004.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.