Zákon č. 222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty

Čiastka 97/2004
Platnosť od 28.04.2004
Účinnosť od 01.01.2009 do31.03.2009
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
Eurostat - zverejnenie dlhu verejnej správy
01.01.2020 - Eurostat - zverejnenie dlhu verejnej správy 369/2018 Z. z., 317/2019 Z. z., 318/2019 Z. z., 368/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2019 - 31.12.2019 369/2018 Z. z.
01.04.2019 - 30.09.2019 368/2018 Z. z.
01.01.2019 - 31.03.2019 112/2018 Z. z., 323/2018 Z. z., 369/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.12.2018 334/2017 Z. z.
01.01.2017 - 31.12.2017 297/2016 Z. z., 298/2016 Z. z.
31.12.2016 - 31.12.2016 297/2016 Z. z.
01.05.2016 - 30.12.2016 360/2015 Z. z.
01.04.2016 - 30.04.2016 268/2015 Z. z.
01.01.2016 - 31.03.2016 268/2015 Z. z.
01.07.2015 - 31.12.2015 218/2014 Z. z.
01.01.2015 - 30.06.2015 218/2014 Z. z.
01.10.2014 - 31.12.2014 218/2014 Z. z.
01.01.2014 - 30.09.2014 360/2013 Z. z.
31.12.2013 - 31.12.2013 246/2012 Z. z., 360/2013 Z. z.
02.01.2013 - 30.12.2013 440/2012 Z. z.
01.01.2013 - 01.01.2013 331/2011 Z. z., 246/2012 Z. z., 440/2012 Z. z.
01.10.2012 - 31.12.2012 331/2011 Z. z., 246/2012 Z. z.
01.01.2012 - 30.09.2012 331/2011 Z. z.
01.12.2011 - 31.12.2011 406/2011 Z. z.
01.01.2011 - 30.11.2011 490/2010 Z. z.
01.05.2010 - 31.12.2010 83/2010 Z. z.
01.01.2010 - 30.04.2010 471/2009 Z. z., 563/2009 Z. z.
01.07.2009 - 31.12.2009 258/2009 Z. z.
01.04.2009 - 30.06.2009 83/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009 465/2008 Z. z.
01.12.2008 - 31.12.2008 378/2008 Z. z.
01.01.2008 - 30.11.2008 593/2007 Z. z.
01.10.2007 - 31.12.2007 215/2007 Z. z.
01.01.2007 - 30.09.2007 656/2006 Z. z.
01.01.2006 - 31.12.2006 523/2005 Z. z.
01.09.2005 - 31.12.2005 340/2005 Z. z.
01.01.2005 - 31.08.2005 651/2004 Z. z.
01.07.2004 - 31.12.2004 350/2004 Z. z.
01.05.2004 - 30.06.2004 r1/c15/2011 Z. z.