Nariadenie vlády č. 212/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve

Čiastka 92/2004
Platnosť od 23.04.2004 do31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2004
Zrušený 742/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 31.12.2004