Zákon č. 207/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 245/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004
Účinnosť od 01.09.2008
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2008 245/2008 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2004 - 31.08.2008