Vyhláška č. 192/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 88/2004
Platnosť od 15.04.2004 do30.04.2013
Účinnosť od 15.04.2004 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

OBSAH