Oznámenie č. 19/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka

Čiastka 7/2004
Platnosť od 15.01.2004 do31.08.2007
Zrušený 372/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. januára 2004.