Zákon č. 186/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 8/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/2004
Platnosť od 15.04.2004
Účinnosť od 01.04.2008
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2008 8/2008 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2005 - 31.03.2008 Delená účinnosť
01.05.2004 - 31.12.2004
15.04.2004 - 30.04.2004 Delená účinnosť