Zákon č. 178/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 83/2004
Platnosť od 07.04.2004
Účinnosť od 01.05.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 Aktuálne znenie