Opatrenie č. 157/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca

(v znení č. 372/2005 Z. z.)

Čiastka 73/2004
Platnosť od 26.03.2004
Účinnosť od 19.08.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.08.2005 372/2005 Z. z. Aktuálne znenie
26.03.2004 - 18.08.2005