Vyhláška č. 146/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská

Čiastka 69/2004
Platnosť od 19.03.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.04.2004 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2004 - 31.05.2006