Oznámenie č. 118/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej výpomoci poľnohospodárskych subjektov poľnohospodárskou technikou, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 57/2004
Platnosť od 11.03.2004

118

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 992 z 22. októbra 2003 schválila ukončenie platnosti

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísanej v Bratislave 10. mája 1996 (oznámenie č. 103/1997 Z. z.),

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín podpísanej v Bratislave 10. mája 1996 (oznámenie č. 73/1997 Z. z.),

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej výpomoci poľnohospodárskych subjektov poľnohospodárskou technikou podpísanej v Prahe 16. júla 2001,

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísanej v Jeruzaleme 29. apríla 1996 (oznámenie č. 126/1997 Z. z.),

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísanej v Jeruzaleme 29. apríla 1996 (oznámenie č. 275/1999 Z. z.),

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísanej vo Varšave 18. augusta 1994 (oznámenie č. 102/1997 Z. z.),

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísanej v Nitre 15. augusta 1994 (oznámenie č. 67/1998 Z. z.),

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísanej v Nitre 15. augusta 1994 (oznámenie č. 87/1998 Z. z.),

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísanej vo Varšave 18. augusta 1994 (oznámenie č. 252/1995 Z. z.).

Platnosť týchto dohôd sa skončí 30. apríla 2004 na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.