Redakčné oznámenie č. r1/c91/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2003uverejnenom pod č. 86/2003 Z. z.

Čiastka 91/2003
Platnosť od 04.06.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2003 uverejnenom pod č. 86/2003 Z. z.

V poslednom odseku majú byť namiesto slov „všeobecne záväzné nariadenie“ správne uvedené slová „§ 6 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia“.