Redakčné oznámenie č. r1/c49/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.

Čiastka 49/2003
Platnosť od 28.03.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

V prílohe č. 33 časti B v časti Obvod kmeňa v cm (15 - 16) pre III. skupinu má byť namiesto čísla „2 000" správne uvedené číslo „3 000".