Redakčné oznámenie č. r1/c48/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z.

Čiastka 48/2003
Platnosť od 26.03.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

1. V § 5 ods. 5 má byť za slovami „prírody a krajiny" čiarka.

2. V § 13 ods. 2 písm. m) má byť namiesto slova „neslúžiacej" správne uvedené slovo „neslúžiaceho".

3. V § 42 ods. 6 písm. d) majú byť namiesto slov „písm. a) a c)" správne uvedené slová „písm. a) a b)".

4. V § 44 ods. 11 písm. f) má byť namiesto číslice „8" správne uvedená číslica „10".

5. V § 47 ods. 4 písm. d) majú byť namiesto slov „na osobitných" správne uvedené slová „z osobitných".

6. V § 50 ods. 5 v prvej vete majú byť namiesto slov „vyhlásenia časti" správne uvedené slová „vyhlásenie časti".

7. V § 65 ods. 1 písm. d) v 1. bode majú byť namiesto slov „starostlivosti zóny" správne uvedené slová „záchrany zóny".

8. V § 90 ods. 3 písm. j), v § 92 ods. 1 písm. zm) a v § 104 ods. 14 majú byť namiesto slov „viac ako sedem po sebe idúcich dní v roku" správne uvedené slová „viac ako sedem dní v roku".

9. V § 91 ods. 6 má byť namiesto číslice „3" správne uvedená číslica „4".

10. V § 104 ods. 16 majú byť namiesto slov „§ 72 ods. 2 a 3" správne uvedené slová „§ 72 ods. 3 a 4".