Redakčné oznámenie č. r1/c34/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 284/2002 Z. z.

Čiastka 34/2003
Platnosť od 28.02.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 284/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

V čl. II v druhom bode má byť namiesto písmena „zj)" správne uvedené písmeno „zk)".