Redakčné oznámenie č. r1/c191/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z.

Čiastka 191/2003
Platnosť od 13.11.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá

1. V § 7 ods. 2 majú byť namiesto slov „§ 4 a 5“ správne uvedené slová „§ 4“.

2. V prílohe č. 2 bode 1 prvom stĺpci majú byť namiesto slov „Ostatné hĺbkotlače, rotačná valcová sieťotlač, laminovacie a lakovacie jednotky“ správne uvedené slová „Ostatné hĺbkotlače, rotačná valcová sieťotlač, laminovacie a lakovacie jednotky a flexografia“.