Redakčné oznámenie č. r1/c178/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z.

Čiastka 178/2003
Platnosť od 15.10.2003 do14.10.2006
Zrušený 197/2003 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)

1. V prílohe pri kóde AN (478) v stĺpci Poznámky má byť namiesto slova „Curacao“ správne uvedené slovo „Curaçao“.

2. V prílohe pri kóde CH (039) v stĺpci Poznámky majú byť namiesto slov „Campione dItalia“ správne uvedené slová „Campione ď’Italia“.

3. V prílohe pri kóde FI (032) v stĺpci Poznámky má byť namiesto slova „Ĺland“ správne uvedené slovo „Aland“.

4. V prílohe pri kóde ST (311) v stĺpci Anglický názov majú byť namiesto slov „Sao Tomé“ správne uvedené slová „Sao Tomé“.

5. V prílohe pri kóde XL (023) v stĺpci Poznámky majú byť namiesto slov „Penón de Vélez“ a slov „Penón de Alhucemas“ správne uvedené slová „Penón de Vélez“ a slová „Penón de Alhucemas“.