Redakčné oznámenie č. r9/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdraviezvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín

1. V § 8 ods. 1 má byť nad slovom predpisu namiesto odkazu „11“ správne uvedený odkaz „12“.

2. V § 16 ods. 1 má byť nad slovom správy namiesto odkazu „7“ správne uvedený odkaz „8“.